Massage

Det finns flera olika sorters massage. Det man vanligen tänker är OJ VAD SKÖNT. Då tänker man troligen på spa-massage. Vår massage är annorlunda.

Den massage vi utför är i huvudsak en behandlande, rehabiliterande massage. Det innebär att man noga går igenom kroppen och letar efter vad som är problemet och därefter behandlar detta. Är problemet stress väljer vi att rekommendera floating som behandling Är det muskelrelaterat så är massage vår vanligaste behandlingsform.

Ett problem sitter inte nödvändigtvis där det gör ont utan kan sitta någon annanstans i kroppen. Ofta hänger det ihop med att du belastar kroppen felaktigt. Vår behandling kan kombineras med en rekommendation till kiropraktor, om ditt problem har sitt ursprung i låsningar i skelettet som inte släpper med massage. På samma sätt hänvisar kiropraktorn till vår kompetens för att ta bort muskellåsningar.

Vår massage är en behandling som ökar blodgenomströmningen i muskeln, tar bort bindvävnad som kan ha bildats i samband med en bristning och löser upp kramptillstånd i muskulatur som hänger ihop med överansträngning. Människan kan liknas vid den mest avancerade formen av mekanik. Där finns ett avancerat reglersystem, energitransport, kraftöverföring, vajrar, smörjmedel och stomme. Med massage får vi detta att fungera optimalt.